NHÀ VẬN CHUYỂN LỚN NHẤT TẠI THÁI LAN

Chào hỏi : Xin chào = Sawasdee (สวัสดี )
Xin lỗi = Khỏ Thôd ( ขอโทษ )
Xin phép = Khỏ Anu Yát ( ขออนุญาต )
Xin mời = Khỏ shơn ( ขอเชิญ )
Xin cứ tự nhiên = Khỏ shơn Tam Sabaiii ( ขอเชิญ ตามสบาย )
Màu sắc : สีฟ้า /sǐːfáː/ màu xanh da trời (sỉ fá)
สีเขียว /sǐːkʰǐːaw/ màu xanh lá cây (sỉ khiểu)
สีแดง /sǐːdɛ̄ːŋ/ màu đỏ (sỉ đeng)
สีม่วง /sǐːmûːaŋ/ màu tím (sỉ muông)
สีแดงม่วง /sǐːdɛ̄ːŋ mûːaŋ/ màu đỏ tím (sỉ đeng muông)
สีชมพู /sǐːtcʰōmˑpʰūː/ màu hồng (sỉ chôm phu)
สีเหลือง /sǐːlɯ̌ːaŋ/ màu vàng (sỉ lưởng)
สีขาว /sǐːkʰǎːw/ màu trắng (sỉ khảo)
สีดำ /sǐːdām/ màu đen (sỉ đăm)
สีน้ำตาล /sǐːˑnáːmˑtāːn/ màu nâu (sỉ nám tan)
สีเทา /sǐːˑtʰāw/ : màu xám (sỉ thau)
สีส้ม /sǐːˑsôm/ màu cam (sỉ sôm)
Đếm số : 0 : ศูนย์ – Sủn1 : หนึ่ง – Nừng
2 : สอง – Soỏng
3 : สาม – Sảm
4 : สี่ – Sì
5 : ห้า – Ha
6 : หก – Hộk
7 : เจ็ด – Chệt
8 : แปด – Pẹd
9 : เก้า – Kaao
10 : สิบ – Sịb
11 : สิบเอ็ด – Sịb ệt
15 : สิบห้า – Sịb Ha
20 : ยี่สิบ – Yi Sịb
21 : ยี่สิบเอ็อ – Yi Sịb Ệt
25 : ยี่สิบห้า – Yi Sịb Ha
100 : หนึ่งร้อย – Nừng roý
101 : ร้อยเอ็ด – Roý ệt
105 : ( หนึ่ง ) ร้อยห้า – ( Nừng ) roý ha
110 : ( หนึ่ง ) ร้อยสิบ _ ( Nừng ) roý Sịb
111 : ( หนึ่ง ) ร้อยสิบเอ็ด _ ( Nừng ) Roý Sịb Ệt
1,000 : หนึ่งพัน – Făn
10,000 : หนึ่งหมื่น – Nừng Mừn
100,000 : หนึ่งแสน – Nừng Sẻn
1,000,000 : หนึ่งล้าน – Nừng Lản
1,000,000,000 : หนึ่งพันล้าน – Nừng Făn Lản
Câu hỏi : Ở đâu/ Chỗ nào? : Thi Nảy – ที่ไหน?
Nhà nào? : Ban nảy – บ้านไหน?
Như thế nào/ như nào? : Yàng Ray – อย่างไร
Bao lâu? : Nan tháu Rày -นานเท่าไหร่?
Bao xa? : Klay Tháu Rày – ไกลเท่าไหร่?
(Giá) Bao nhiêu? : ( Ra Kha ) Tháu Rày – (ราคา) เท่าไหร่?